Post: ประวัติไก่ชน

บทความน่าสนใจ และข่าววงการกีฬาอัพเดทรายวัน สดใหม่ตลอด โดยทีมงานคุณภาพ ufast88

ประวัติไก่ชน และการ แทงไก่ชน ออนไลน์ ในปี 2023

ประวัติไก่ชน

ประวัติไก่ชน มีการบอกต่อกัน มาตั้งแต่ สมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ( 356 – 323 ปี ก่อนคริสต์ศักราช ) ซึ่งเป็น จอมจักรพรรดิ ของกรีก ได้กรีธาทัพ แผ่อิทธิพลขยายอาณาจักร เข้ามายังประเทศอินเดีย มีเรื่องเล่า กันว่าแม่ทัพ นายกองได้เห็น การชนไก่ ที่อินเดีย จึงได้นำ ไก่ชน ไปขยายพันธุ์ ณ เมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่งอยู่ริมฝั่งทะเล เมดิเตอร์เรเนียน หลังจากนั้น ได้นำไก่ ที่ขยายพันธุ์ ได้ไปฝึกให้มีชั้นเชิง การต่อสู้แบบโรมัน เพื่อนำ ไปต่อสู้ ในสนามโคลีเซียม เมื่ออังกฤษ ปกครองอินเดียได้นำ ไก่ชน จากอินเดีย เข้าไปเผยแพร่ ในอังกฤษ โดยยอมรับว่า กีฬาไก่ชน เป็นเกมกีฬา ที่ควรได้รับความนิยม จากบุคคลชั้นสูง เช่นเดียว กับการแข่งม้า และฟันดาบ นอกจากนี้ กีฬาชนไก่ ยังได้เผยแพร่ เข้าไปในประเทศอเมริกา อีกด้วย ไก่ชน ในเอเซีย กีฬา ไก่ชน หรือ ตีไก่ ได้รับความนิยม อย่างแพร่หลาย ในประเทศแถบเอเซีย เช่น ไทย พม่า ลาว เขมร มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย การชนไก่ ในแถบเอเซียมีประวัติศาสตร์ ที่ยาวนาน และเชื่อว่า ไก่ชน มีพัฒนาการ มาจากไก่ป่า ซึ่งมนุษย์ นำมาเลี้ยงไว้ เพื่อเป็นอาหารประจำบ้าน เมื่อ ไก่ป่า มาอยู่ กับคนนานเข้า ก็ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น เป็นจำนวนมาก นิสัยประจำตัวของไก่ คือหวงถิ่นที่อยู่ ถ้ามีไก่ตัวอื่นๆ ข้ามถิ่นเข้ามา ก็จะออกปกป้อง ที่อยู่อาศัย หรือเมื่อ มีการแย่งผสมพันธุ์กับตัวเมีย ไก่ตัวผู้ก็จะตีกัน ซึ่งทำให้เกิดการถือหางกัน ระหว่างเจ้าของไก่ และด้วยนิสัย ของนักพนัน จึงทำให้มีการแข่งขันกัน การพัฒนา สายพันธุ์ของ ไก่ป่า จึงมีวิวัฒนาการ ต่อมาเรื่อยๆ จนเป็นกีฬาชนไก่ ในปัจจุบันนี้

ในปี ค.ศ. 1700 ที่ประเทศอังกฤษ มีการผสมพันธุ์ไก่ชน และฝึกให้ชน หรือตีกัน จนกลายเป็นอุตสาหกรรม สำคัญในช่วงนี้ จากทวีปยุโรป กีฬาชนไก่ ก็แพร่ไปยังทวีปอเมริกา เริ่มต้นโดยชาวอังกฤษ ที่อพยพจากเกาะอังกฤษไปตั้งรกรากที่รัฐนิวอิงแลนด์ของอเมริกา หลังจากนั้นกีฬาชนไก่ก็แพร่ไปทั่วทุกรัฐ และประเทศอื่นๆ ในปีค.ศ.1836 รัฐบาลอเมริกาได้แก้กฎหมายห้ามชนไก่ เพราะถือว่าโหดเหี้ยมทารุนต่อสัตว์

ซึ่งก็เช่นเดียวกันกับในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2477-2478 ก็ได้นำมาอ้างในการออกกฎหมายบ้าง โดยมีเหตุผลอีกประการหนึ่งว่า หากปล่อยให้เล่นกันแล้วชาวไร่ชาวนา จะพากันหมกมุ่นกับการพนันกีฬาชนไก่ไม่เป็นอันทำไร่ทำนา ในเมืองไทยนั้น กีฬาชนไก่นั้นอาจจะพอสรุปได้ว่า

เริ่มมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันเกือบทุกหัวบ้านหัวเมืองตามตำบลใหญ่จะต้องมี “บ่อนไก่” ไว้สำหรับชนไก่แม้ว่าในระยะหลังจะมีการห้ามเปิดบ่อนกันเพิ่มขึ้นและมีการกำหนดวันชนไก่ได้ไม่เกิน 2 วันต่อเดือน แก่กีฬาชนไก่ และการเลี้ยงไก่ชนก็ยังเป็นที่นิยมแพร่หลายของผู้ชายไทย โดยเฉพาะในชนบทอยู่ต่อไป

ประวัติไก่ชน ในประเทศไทย

ufast88 new-27

ไก่ชนในเมืองไทย ในอดีต พันธุ์ตการ ไก่ชนไทยเป็น “ มรดกของไทย “ มาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา จนกระทั่ง ถึงกรุงรัตนโกสินทร์ มีหลายสายพันธุ์ ด้วยกัน แต่ที่สำคัญที่สุด คือพันธุ์ “ ประดู่หางดำ ” และ “ เหลืองหางขาว ” ในสมัยกรุงสุโขทัย ไก่ชนประดู่หางดำ พันธุ์แสมดำ ได้ชื่อว่า “ ไก่พ่อขุน ” เนื่องจากว่า เป็นไก่ที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงโปรด สมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงนำ “ ไก่เหลืองหางขาว ” จากบ้านกร่าง

เมืองพิษณุโลก ไปชนชนะไก่ ของพระมหาอุปราชา ที่กรุงหงสาวดี ไก่พันธุ์นี้ เป็นที่นิยมเลี้ยงกัน ตามซุ้มที่เลี้ยง ไก่ชน มักจะมี ไก่ชนเหลืองหางขาว เลี้ยงไว้ เพื่อเป็นไก่นำโชค และนิยมเรียกชื่อว่า “ ไก่เจ้าเลี้ยง ”

ต้นตระกูลของไก่ ไก่ เป็นสัตว์ปีก ประเภทนก ต้นตระกูล มาจากสัตว์ เลื้อยคลาน ดังปรากฏพบ หลักฐานจากซากดึกดำบรรพ์ ของนกชนิดแรกในโลก ที่แคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมัน เมื่อปี ค.ศ. 1861 ซากดังกล่าวมีอายุประมาณ 130 ล้านปี มีลักษณะ กึ่งนก กึ่งสัตว์เลื้อยคลาน คือที่ปากมีฟัน มีเล็บยื่น ออกมาจากปลายปีก และมีกระดูกหางยาว ซึ่งเป็นลักษณะ ของสัตว์เลื้อยคลาน ในขณะเดียวกัน ก็มีขนปกคลุมลำตัวเช่นเดียว กับนก ในปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์ เรียกซากนี้ว่า

“ อาร์คีออพเทอริกซ์ ”จาก “ อาร์คีออพเทอริกซ์ ” ได้พัฒนาการสืบทอด ต่อกันมา จนกระทั่ง กลายเป็นนก ที่มีขนาดของรูปร่าง สี และอุปนิสัยที่แตกต่างกันออกไปกว่า 9,000 ชนิด สามารถจัดเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ 27 อันดับ และ 1 ใน 27 อันดับ คือ Galliformes ซึ่งเป็นอันดับของ ไก่ป่า ไก่งวง ไก่ต๊อก ไก่ฟ้า ฯลฯ และถ้าแยก ไก่ เหล่านี้ออกเป็นวงศ์ ไก่ป่าและไก่ฟ้าจัดอยู่ในวงศ์ Phasianidae ไก่ต็อกอยู่ในวงศ์ Numididdae และไก่งวงอยู่ในวงศ์ Meleagrididae

เนื่องจากประเทศไทย อยู่ใกล้ กับอินเดีย จึงทำให้ไทย ได้รับอธิพล ธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อทางศาสนา ตลอดจนศิลปวิทยาการต่างๆ มาจากอินเดีย หลายอย่าง อาจจะเป็น ไปได้ที่ไทยได้นำ ไก่ชน จากอินเดีย มาเพาะเลี้ยง และคงจะมีการนำ ไก่ชน เข้ามา ก่อนที่อังกฤษจะนำ ไก่ชน ไปจากอินเดีย ทั้งนี้เนื่องจากว่า สมเด็จพระนเรศวรฯ ได้ทรงใช้ ไก่ชน ดำเนินกลยุทธ์ ทางการเมือง มาก่อนที่อินเดียจะเสียเอกราช

ให้แก่อังกฤษเสียอีก แต่อย่างไร ก็ตามอาจจะ เป็นไปได้ที่ ไก่ชน ของไทยมีมานานก่อนแล้ว แต่ ไก่ชนพันธุ์อินเดีย คงจะเข้ามา ในประเทศไทยพร้อมๆ กับศาสนาพราหมณ์ และวัฒนธรรมอื่นๆ

สำหรับการ เดิมพัน ไก่ชนในรูปแบบออนไลน์นั้น ลูกค้าสามารเดิมพันได้เลย ในทันทีที่เว็บ ufast88 หรือทำการ สมัคร พร้อมทั้งติดต่อสอบถามพร้อมปรึกษาปัฐหา ุทุกอย่างกับทีมงานที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ได้ที่ Line @ufast88

บทความอื่นๆ

สมัครแทงบอลออนไลน์ สุดยอดความสะดวกอยู่ตรงไหนก็แทงได้ เดิมพันกับเว็บอันดับ 1

สมัครแทงบอลออนไลน์ สุดยอดความสะดวกอยู่ตรงไหนก็แทงได้ เดิมพันกับเว็บอันดับ 1 สมัครแทงบอลออนไลน์ เว็บเดิมพันสุดยอด เดิมพันไม่พัง อยากได้รายได้ คงจะรู้กันว่า กีฬาพนันไม่ได้มีแค่ ฟุตบอล แต่ยังมีกีฬาประเภทอื่นอยู่ด้วย อีกรูปแบบในการแข่งขัน ที่มีระบบใหม่ๆ เปลี่ยนการเชียร์ กีฬาให้ สามารถ สร้างมูลค่าเพิ่มมาด้วย เงื่อนไข ในการลงทุน เพื่อได้ผลกำไรตอบแทน วิถืใหม่สำหรับ นักพนัน ที่ชอบการพนันมา การพนันกีฬาก็พารวยได้

Read More »

แทงบอลออนไลน์กับ เว็บพนันบอล ดีที่สุด ขั้นต่ำ 10 บาท

แทงบอลออนไลน์กับ เว็บพนันบอล ดีที่สุด ขั้นต่ำ 10 บาท แทงบอลออนไลน์ กับ เว็บพนันบอล ของเรา คือเว็บที่ให้บริการ การเดิมพันออนไลน์ ที่เปิดมาอย่างยาวนานมาก เว็บที่หลายคนรู้จักและเป็นที่นิยม ที่คนในประเทศไทยคงรู้จักเป็นอย่างดี กับทางเว็บ UFABET (ยูฟ่าเบท) เว็บพนันบอลออนไลน์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย เว็บของเราเป็นเว็บหลัก อย่างเป็นทางการ ไม่ได้ทำการเปิดผ่านทางเอเย่นต์ มีระบบฝากถอนออโต้ ที่สามารถ ฝากถอน ได้ภายใน

Read More »

เว็บแทงบอลออนไลน์ ทางเลือกของการลงทุนที่ยอดเยี่ยม ในปี 2023

เว็บแทงบอลออนไลน์ ทางเลือกของการลงทุนที่ยอดเยี่ยม ในปี 2023 ไม่ควรพลาด เว็บแทงบอลออนไลน์ สำหรับคนที่ชอบ เดิมพัน โดยเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเดิมพัน การทำเงินที่ตอบโจทย์ กับเหล่านักพนันมากที่สุด เพราะทางเว็บของเรา เป็นเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ ที่เปิดรับแทงบอล อย่างครบครัน มีให้เลือก แทงบอล ที่หลากหลาย ทุกลีก ทุกการแทง รับรองว่าคุณจะได้รับ ความสนุก สร้างรายได้ ทั้งการแทงบอล และได้ชมการแข่งขันฟุตบอล

Read More »

แทงบอล77 หรือ แทงบอลออนไลน์ ปี 2023

แทงบอล77 หรือ แทงบอลออนไลน์ ปี 2023 แทงบอล77 หรือ แทงบอลออนไลน์ คือการเดิมพัน กีฬาฟุตบอล และเดิมพันกีฬาต่างๆ ภายในเว็บ ซึ่งในปัจจุบันนี้ ได้มีเว็บเปิดขึ้นมา มากมาย อย่างแพร่หลาย ทั่วเอเชียไปหมด เนื่องจาก การเข้าถึงที่ ง่ายมากขึ้น และความสะดวก สบาย ในการเดิมพัน และไม่ต้องไปข้างนอก ผู้คนส่วนใหญ่

Read More »

แทงบอล sbobet เว็บแทงบอลออนไลน์ เดิมพันโดยตรง อันดับ 1 ในไทย

แทงบอล sbobet เว็บแทงบอลออนไลน์ เดิมพันโดยตรง อันดับ 1 ในไทย เดิมพันฟุตบอล แทงบอล sbobet  เว็บเดิมพัน โดยตรงอันดับ 1 ในไทย เปิดให้บริการมาอย่างยาวนาน ราคาบอลดีที่สุด ในตลาด พนันบอล sbobet นั้นเป็นเว็บ ให้บริการ การเดิมพันและ พนันออนไลน์ ที่ดีและยอดเยี่ยม ที่สุดในประเทศไทย

Read More »

แทงบอลออนไลน์ ไม่มีขั้นต่ำ

เว็บเดิมพันกีฬา แทงบอลออนไลน์ ไม่มีขั้นต่ำ ฝาก 1 บาท คืออะไร ? หลายๆบริษัท ที่เปิดให้บริการเกี่ยวกับ แทงบอล ออนไลน์ พนันบอล ออนไลน์ ต่างมีกฏและข้อกำหนด ที่ระบุไว้อยู่แล้ว ว่าเงื่อนไข เบื้องต้นสำหรับการ แทงบอลออนไลน์ จำเป็นต้องทำการฝาก เท่าไหร หรือเริ่มต้นเดิมพัน ด้วยจำนวนเงินขั้นต่ำเท่าไหร เช่น ฝากขั้นต่ำ

Read More »
No more posts to show