Previous
Next

Post: ประวัติไก่ชน

บทความน่าสนใจ และข่าววงการกีฬาอัพเดทรายวัน สดใหม่ตลอด โดยทีมงานคุณภาพ ufast88

ประวัติไก่ชน และการ แทงไก่ชน ออนไลน์ ในปี 2023

ประวัติไก่ชน

ประวัติไก่ชน มีการบอกต่อกัน มาตั้งแต่ สมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ( 356 – 323 ปี ก่อนคริสต์ศักราช ) ซึ่งเป็น จอมจักรพรรดิ ของกรีก ได้กรีธาทัพ แผ่อิทธิพลขยายอาณาจักร เข้ามายังประเทศอินเดีย มีเรื่องเล่า กันว่าแม่ทัพ นายกองได้เห็น การชนไก่ ที่อินเดีย จึงได้นำ ไก่ชน ไปขยายพันธุ์ ณ เมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่งอยู่ริมฝั่งทะเล เมดิเตอร์เรเนียน หลังจากนั้น ได้นำไก่ ที่ขยายพันธุ์ ได้ไปฝึกให้มีชั้นเชิง การต่อสู้แบบโรมัน เพื่อนำ ไปต่อสู้ ในสนามโคลีเซียม เมื่ออังกฤษ ปกครองอินเดียได้นำ ไก่ชน จากอินเดีย เข้าไปเผยแพร่ ในอังกฤษ โดยยอมรับว่า กีฬาไก่ชน เป็นเกมกีฬา ที่ควรได้รับความนิยม จากบุคคลชั้นสูง เช่นเดียว กับการแข่งม้า และฟันดาบ นอกจากนี้ กีฬาชนไก่ ยังได้เผยแพร่ เข้าไปในประเทศอเมริกา อีกด้วย ไก่ชน ในเอเซีย กีฬา ไก่ชน หรือ ตีไก่ ได้รับความนิยม อย่างแพร่หลาย ในประเทศแถบเอเซีย เช่น ไทย พม่า ลาว เขมร มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย การชนไก่ ในแถบเอเซียมีประวัติศาสตร์ ที่ยาวนาน และเชื่อว่า ไก่ชน มีพัฒนาการ มาจากไก่ป่า ซึ่งมนุษย์ นำมาเลี้ยงไว้ เพื่อเป็นอาหารประจำบ้าน เมื่อ ไก่ป่า มาอยู่ กับคนนานเข้า ก็ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น เป็นจำนวนมาก นิสัยประจำตัวของไก่ คือหวงถิ่นที่อยู่ ถ้ามีไก่ตัวอื่นๆ ข้ามถิ่นเข้ามา ก็จะออกปกป้อง ที่อยู่อาศัย หรือเมื่อ มีการแย่งผสมพันธุ์กับตัวเมีย ไก่ตัวผู้ก็จะตีกัน ซึ่งทำให้เกิดการถือหางกัน ระหว่างเจ้าของไก่ และด้วยนิสัย ของนักพนัน จึงทำให้มีการแข่งขันกัน การพัฒนา สายพันธุ์ของ ไก่ป่า จึงมีวิวัฒนาการ ต่อมาเรื่อยๆ จนเป็นกีฬาชนไก่ ในปัจจุบันนี้

ในปี ค.ศ. 1700 ที่ประเทศอังกฤษ มีการผสมพันธุ์ไก่ชน และฝึกให้ชน หรือตีกัน จนกลายเป็นอุตสาหกรรม สำคัญในช่วงนี้ จากทวีปยุโรป กีฬาชนไก่ ก็แพร่ไปยังทวีปอเมริกา เริ่มต้นโดยชาวอังกฤษ ที่อพยพจากเกาะอังกฤษไปตั้งรกรากที่รัฐนิวอิงแลนด์ของอเมริกา หลังจากนั้นกีฬาชนไก่ก็แพร่ไปทั่วทุกรัฐ และประเทศอื่นๆ ในปีค.ศ.1836 รัฐบาลอเมริกาได้แก้กฎหมายห้ามชนไก่ เพราะถือว่าโหดเหี้ยมทารุนต่อสัตว์

ซึ่งก็เช่นเดียวกันกับในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2477-2478 ก็ได้นำมาอ้างในการออกกฎหมายบ้าง โดยมีเหตุผลอีกประการหนึ่งว่า หากปล่อยให้เล่นกันแล้วชาวไร่ชาวนา จะพากันหมกมุ่นกับการพนันกีฬาชนไก่ไม่เป็นอันทำไร่ทำนา ในเมืองไทยนั้น กีฬาชนไก่นั้นอาจจะพอสรุปได้ว่า

เริ่มมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันเกือบทุกหัวบ้านหัวเมืองตามตำบลใหญ่จะต้องมี “บ่อนไก่” ไว้สำหรับชนไก่แม้ว่าในระยะหลังจะมีการห้ามเปิดบ่อนกันเพิ่มขึ้นและมีการกำหนดวันชนไก่ได้ไม่เกิน 2 วันต่อเดือน แก่กีฬาชนไก่ และการเลี้ยงไก่ชนก็ยังเป็นที่นิยมแพร่หลายของผู้ชายไทย โดยเฉพาะในชนบทอยู่ต่อไป

ประวัติไก่ชน ในประเทศไทย

ufast88 new-27

ไก่ชนในเมืองไทย ในอดีต พันธุ์ตการ ไก่ชนไทยเป็น “ มรดกของไทย “ มาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา จนกระทั่ง ถึงกรุงรัตนโกสินทร์ มีหลายสายพันธุ์ ด้วยกัน แต่ที่สำคัญที่สุด คือพันธุ์ “ ประดู่หางดำ ” และ “ เหลืองหางขาว ” ในสมัยกรุงสุโขทัย ไก่ชนประดู่หางดำ พันธุ์แสมดำ ได้ชื่อว่า “ ไก่พ่อขุน ” เนื่องจากว่า เป็นไก่ที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงโปรด สมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงนำ “ ไก่เหลืองหางขาว ” จากบ้านกร่าง

เมืองพิษณุโลก ไปชนชนะไก่ ของพระมหาอุปราชา ที่กรุงหงสาวดี ไก่พันธุ์นี้ เป็นที่นิยมเลี้ยงกัน ตามซุ้มที่เลี้ยง ไก่ชน มักจะมี ไก่ชนเหลืองหางขาว เลี้ยงไว้ เพื่อเป็นไก่นำโชค และนิยมเรียกชื่อว่า “ ไก่เจ้าเลี้ยง ”

ต้นตระกูลของไก่ ไก่ เป็นสัตว์ปีก ประเภทนก ต้นตระกูล มาจากสัตว์ เลื้อยคลาน ดังปรากฏพบ หลักฐานจากซากดึกดำบรรพ์ ของนกชนิดแรกในโลก ที่แคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมัน เมื่อปี ค.ศ. 1861 ซากดังกล่าวมีอายุประมาณ 130 ล้านปี มีลักษณะ กึ่งนก กึ่งสัตว์เลื้อยคลาน คือที่ปากมีฟัน มีเล็บยื่น ออกมาจากปลายปีก และมีกระดูกหางยาว ซึ่งเป็นลักษณะ ของสัตว์เลื้อยคลาน ในขณะเดียวกัน ก็มีขนปกคลุมลำตัวเช่นเดียว กับนก ในปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์ เรียกซากนี้ว่า

“ อาร์คีออพเทอริกซ์ ”จาก “ อาร์คีออพเทอริกซ์ ” ได้พัฒนาการสืบทอด ต่อกันมา จนกระทั่ง กลายเป็นนก ที่มีขนาดของรูปร่าง สี และอุปนิสัยที่แตกต่างกันออกไปกว่า 9,000 ชนิด สามารถจัดเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ 27 อันดับ และ 1 ใน 27 อันดับ คือ Galliformes ซึ่งเป็นอันดับของ ไก่ป่า ไก่งวง ไก่ต๊อก ไก่ฟ้า ฯลฯ และถ้าแยก ไก่ เหล่านี้ออกเป็นวงศ์ ไก่ป่าและไก่ฟ้าจัดอยู่ในวงศ์ Phasianidae ไก่ต็อกอยู่ในวงศ์ Numididdae และไก่งวงอยู่ในวงศ์ Meleagrididae

เนื่องจากประเทศไทย อยู่ใกล้ กับอินเดีย จึงทำให้ไทย ได้รับอธิพล ธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อทางศาสนา ตลอดจนศิลปวิทยาการต่างๆ มาจากอินเดีย หลายอย่าง อาจจะเป็น ไปได้ที่ไทยได้นำ ไก่ชน จากอินเดีย มาเพาะเลี้ยง และคงจะมีการนำ ไก่ชน เข้ามา ก่อนที่อังกฤษจะนำ ไก่ชน ไปจากอินเดีย ทั้งนี้เนื่องจากว่า สมเด็จพระนเรศวรฯ ได้ทรงใช้ ไก่ชน ดำเนินกลยุทธ์ ทางการเมือง มาก่อนที่อินเดียจะเสียเอกราช

ให้แก่อังกฤษเสียอีก แต่อย่างไร ก็ตามอาจจะ เป็นไปได้ที่ ไก่ชน ของไทยมีมานานก่อนแล้ว แต่ ไก่ชนพันธุ์อินเดีย คงจะเข้ามา ในประเทศไทยพร้อมๆ กับศาสนาพราหมณ์ และวัฒนธรรมอื่นๆ

สำหรับการ เดิมพัน ไก่ชนในรูปแบบออนไลน์นั้น ลูกค้าสามารเดิมพันได้เลย ในทันทีที่เว็บ ufast88 หรือทำการ สมัคร พร้อมทั้งติดต่อสอบถามพร้อมปรึกษาปัฐหา ุทุกอย่างกับทีมงานที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ได้ที่ Line @ufast88

บทความอื่นๆ

ufa888 ทางเข้า

ufa888 ทางเข้า

ufa888 ทางเข้า เว็บพนันออนไลน์ที่นักเดิมพันกำลังให้ความสนใจมากที่สุดในปี 2022 ufa888 ทางเข้า อย่างที่เรารู้กันอยู่ว่า เว็บพนันออนไลน์ ตอนนี้มีการเปิด ให้บริการขึ้นกันเยอะ และ มีการแข่งขันที่สูงมาก ซึ่งนักเดิมพันมือใหม่ หรือนักเดิมพัน ที่ไม่เคยดูรีวิว การหาเว็บพนัน นั้นมาก่อนจะไม่มีทางรู้ ได้เลยว่าเว็บไหนดี เว็บไหนไม่ดี แต่ถ้านักเดิมพัน ได้ทำการศึกษา หาข้อมูล จากทางเว็บก่อน ท่านจะเห็นได้ว่า เว็บที่มีคนพูดถึงเยอะมากที่สุด

Read More »
ufa191 เว็บหลัก

ufa191 เว็บหลัก

ufa191 เว็บหลัก ไม่ผ่านเอเย่นต์ อันดับ 1 ufa191 เว็บหลัก ไม่ผ่านเอเย่นต์ UFABET เป็นเว็บที่ได้มาตรฐานสากลระดับโลก มีการให้บริการแทงบอลในรูปแบบต่างๆ มากมาย ซึ่งสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายๆไม่ซับซ้อน และเรายังเปิดฝากขั้นต่ำ 10 บาทเท่านั้น พวกเราเป็นเว็บไซต์พนันออนไลน์ ยอดนิยมที่สุด ในขณะนี้ ด้วยการให้บริการ ที่เหนือกว่าทุกเจ้าในประเทศไทย ระดับสากล ต้นแบบการบริการ ที่ครบวงจรที่สุด มีครบจบทุกการเล่น ทั้ง

Read More »
เว็บสล็อต168

เว็บสล็อต168

เว็บอันดับ 1 เว็บสล็อต168 ลิขสิทธิ์แท้ ไม่ผ่านเอเย่นต์ ผู้ให้บริการ เกมทำเงิน ยอดนิยม เว็บอันดับ 1 ที่มีเกมให้ท่าน เลือกเล่นเยอะแยะ มากมาย เว็บสล็อต168  มีเกมทำเงิน ออนไลน์ครบ ทุกรูปแบบ ครบจบในเว็บเดียว เลือกเล่นได้มากกว่า 2000 เกมในเว็บไซต์เดียว ตอบโจทย์ความต้องการ ไลฟ์สไตล์ ของผู้เล่น ได้เป็นอย่างดียิ่ง เว็บเกม ที่ได้รับคำชื่นชม

Read More »
เว็บตรงสล็อต168

เว็บตรงสล็อต168

เว็บตรงสล็อต168 สนุกได้หลายแนว ไม่มีขั้นต่ำ จากค่ายชั้นนำ วางเดิมพัน กับเกมสล็อตออนไลน์ เว็บตรงสล็อต168  ลงทุนน้อย กำไรแน่น ส่งตรง จากค่ายชั้นนำ ที่เป็นผู้พัฒนา เกมสล็อตออนไลน์ จากค่ายเกม ส่งตรงความสนุก ระดับพรีเมียม นำเข้ามาสู่มือ เหล่านักเดิมพัน ที่สนใจ เล่นเกม มีทุนน้อย 1 บาท ก็มีโอกาส ทำกำไรได้สูง เริ่มต้นความสนุก กับการทำเงินได้อย่างเต็มที่

Read More »
สล็อตxo88

สล็อตxo88

สล็อตxo88 ถอนเงินได้จริง มั่นคง ได้มาตรฐาน ระดับสากล ผู้ให้บริการเล่นเกมสล็อตออนไลน์ สล็อตxo88 เว็บสล็อตออนไลน์ ใหญ่ที่สุด เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ ที่ให้บริการทุกท่าน ได้เข้ามาร่วมเล่นเกม รวมทุกค่าย แตกบ่อย แตกหนัก ได้เงินจริง ทางเว็บได้ คัดมาอย่างดี บริการเล่นที่นี่ที่เดียว และนำเกมสล็อตใหม่ ๆ ให้เลือกเล่นก่อนใคร รับประกันความสนุก และเล่นได้เงินจริง แน่นอน สำหรับเกมสล็อต ท่านใดที่ชื่นชอบ

Read More »
สล็อตxo168

สล็อตxo168

แนะนำ สล็อตxo168 แตกง่าย พร้อมให้เทคนิคเล่น ลุ้นเงินล้านในเว็บเดียว ชั่วโมงนี้ ต้องยอมรับกันแล้วว่าการเล่นสล็อตออนไลน์ บนเว็บ สล็อตxo168 ต้องมีเทคนิค การเล่นเกมเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อให้สามารถได้เงิน ทำกำไรไวกว่าเดิมเกม สล็อตออนไลน์ แตกง่าย รวมเทคนิคการเล่น แจกฟรี ๆ เข้าเล่นเกมและสล็อตออนไลน์ ได้เงินง่าย รับเงินรางวัลหลักหมื่น โปรมากมายที่สุด โดยใช้เทคนิคขั้นสูง

Read More »